Cora: 11. kalkınma planını anlattı

AK Parti Trabzon Milletvekili Av. Salih Cora TBMM’de; Hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim hedefleri ve politikalarıyla birlikte hazırlanan On Birinci Kalkınma Planını anlattı .Cora:“Hukukun üstünlüğüne dayalı, tarafsız, bağımsız ve güven veren bir adalet sisteminin hayata geçmesi temel vazifemizdir” dedi.

Cora: 11. kalkınma planını anlattı

AK Parti Trabzon Milletvekili Av. Salih Cora TBMM’de; Hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim hedefleri ve politikalarıyla birlikte hazırlanan On Birinci Kalkınma Planını anlattı .Cora:“Hukukun üstünlüğüne dayalı, tarafsız, bağımsız ve güven veren bir adalet sisteminin hayata geçmesi temel vazifemizdir” dedi.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:50
Cora: 11. kalkınma planını anlattı

AK Parti Trabzon Milletvekili Av. Salih Cora, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1. Kalkınma Planı olan 11. Kalkınma Planı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti Grubu adına konuştu. Planın en önemli parçası olan Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim’i Milletvekili Cora, kalkınma planlarına iktidarda bulundukları dönem içerisinde daha fazla ehemmiyet gösterdiklerini belirterek, “Değerler ölçülerinde bu planlar zamanla rasyonalize edilmiş ve vatandaşlarımız tarafından da bu nedenledir ki yakın takibe alınmıştır. Konjonktürel koşullara göre revize edilen kalkınma planlarımız, dönemsel olarak bakıldığında esasında bütünlük arz etmektedir. Ulaşılabilirlik noktasında optimize edilen hedefleriyle hazırlanan kalkınma planları, inandırıcılık noktasında da güven vermiştir. Milletimiz biliyor ki AK Parti verdiği sözü tutar, hazırladığı kalkınma planlarını uygular ve ortaya koyduğu hedeflere ulaşır, tutamayacağı sözü asla vermez” şeklinde konuştu.

DARBE ÜRETEN SİSTEM KENDİNİ TASFİYE ETMİŞTİR

Bu planın taşıyıcı sütunlarının hiç şüphesizdir ki hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişimden olduğunun altını çizen Cora, “Bilindiği üzere, Türkiye uzun süredir parlamenter sistemle yönetilmiştir. Bu sistem, kendi içerisinde düştüğü çelişkilerle vesayet güçlerinin oyuncağı hâline gelmiş, her çeşit darbeyi üreten bir sisteme dönüşmüş ve nihayetinde kendi kendini tasfiye etmiştir. 16 Nisan 2017 tarihinde milletimizin onayıyla gerçekleşen Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi kabul edilmiş ve son yapılan genel seçimlerle yeni hükûmet sistemine geçilmiştir. Ülkemiz için bu karar, demokratik işleyiş açısından çok önemli bir reform olarak değerlendirilmelidir” diye konuştu.

VESAYET SİSTEMİ SONA ERMİŞTİR

Yeni sistemin en belirgin özelliğinin, yasamanın ve yürütmenin doğrudan halk tarafından seçilmesi ve yönetim karmaşasının tamamen ortadan kalkması, etkin ve hızlı karar alma mekanizmalarının hayata geçirilmesi olduğunu da kaydeden Cora şöyle devam etti: “Her yeni sistem gibi bu sistemde de uygulama safahatında bazı eksiklikler tespit edilmiş olabilir ancak bu, sistemin kötü olduğu anlamına gelmez. Yenilemeye açık özelliğiyle sistemin bu eksikliklerinin her zaman giderilebilir ve geliştirilebilir olduğunu belirtmek isterim. Geçmişte her gün ismini duyduğumuz ve herkesçe ismi ezbere bilinen askerî ve yargı erklerinin zirvedeki isimleri şu an ancak ilgilileri tarafından bilinmektedir. Bu bile AK Parti iktidarı döneminde demokratikleşme anlamında ne denli adımlarının atıldığının önemli delilidir. Ülkemizde esasında vesayet sisteminin sona erdiğinin, sivilleşme ve demokratik ortamın daha da geliştiğinin açık bir göstergesidir.”

NORMALLEŞTİRME İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

Ülkemizin en önemli kronik sorunlarının süreç içerisinde cesaretle ele alındığını da anlatan Salih Cora, “Toplumsal ve siyasi hayatı normalleştirme noktasında önemli adımları gerçekleştirdik. Başörtüsü gibi antidemokratik pek çok yasaklayıcı düzenlemeyi kaldırdık. İnsan hakları alanında önemli reformlar yaptık. İşkenceyi Türkiye'nin gündeminden çıkardık, işkence suçlarında zaman aşımını kaldırdık. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı getirdik. Çocuk ve kadın hakları konusunda mevzuatlarımızda esaslı değişiklikler yaptık. Bilgi edinme hakkını kabul ettik. Kişisel verilerin korunmasını anayasal bir hak olarak düzenledik. Örgütlü bir toplumun gereği olarak sivil toplum alanını genişlettik. Sendika ve toplu iş sözleşmesine ilişkin kanun bizim dönemimizde çıkarıldı” dedi.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE DAYALI BİR ADALET SİSTEMİ

Ülkemizde hukukun üstünlüğüne dayalı, herkesin güven duyduğu, her türlü güç odağından bağımsız, tarafsız, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilen bir adalet sisteminin hayata geçirilmesinin temel vazifeleri olduğunu da dile getiren Cora şu ifadeleri kullandı: “AK Parti iktidarları döneminde yargı alanında yapılan reformlar meyvesini vermiş ve Türk yargısı ilk defa darbecilere boyun eğmemiş, yargı bağımsızlığı adına büyük bir zafere imza atılmıştır. Anayasa değişikliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin HSK'ye üye seçmesini sağlayarak millî iradenin yargı yönetimine yansımasının yolu açıldı. Disiplin mahkemeleri dışında askerî mahkemelerin tamamını kapattık, devlet güvenlik mahkemeleri ve özel yetkili mahkemeleri de kaldırdık. Başta Ceza Kanunu olmak üzere temel kanunların tamamını yeniledik. Yaptığımız yasal düzenlemelerle her türlü ayrımcılığı reddettik. Ayrımcılık ve nefret suçlarına Ceza Kanunu'nda yer verdik. 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbecilerinin failleri adalet önünde bizim dönemimizde hesap vermiştir. Hukukta ara buluculukla, ceza hukukunda da uzlaşmayla uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan dostane çözümünü sağladık. Bilirkişi reformunu gerçekleştirdik. Dayanaksız şikâyetlerin önüne geçmek için lekelenmeme hakkına ilişkin düzenlemeler yaptık. Adliyelerde sabıka kayıtları alınırken genelde ücret alınıyordu, bizim dönemimizde sabıka kaydı kuyruklarını ortadan kaldırdık. İstinaf mahkemelerini kurduk. Bunların hepsini bir plan dâhilinde, dönemsel planlar içerisinde adım adım gerçekleştirdik. Mahkeme sayılarını artırdık. 241 adalet hizmet binasının inşasını tamamladık. UYAP sayesinde vatandaşlarımıza ve avukatlarımıza e-imza sistemi üzerinden dava açma imkânı getirdik. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ni kurduk, böylece vatandaşlarımız ifade vermek için uzak mahkemelere gitme yükünden kurtulmuş oldu. Uluslararası standartları taşımayan 298 cezaevini kapattık.”

REFORM SÜRECİNİ DİRİ TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yargı sistemini daha şeffaf, hesap verilebilir ve etkin çalıştırabilmek için reform sürecini diri tutmaya devam edeceklerini ifade eden şöyle devam etti: “Adalet hizmetlerinin kalitesini sürekli geliştireceğiz. Milletimizin taleplerine kulaklarımızı tıkamayacağız. Güven veren, memnuniyet veren ve performansı esas alan bir modeli ortaya koyacağız. Hukuk eğitim reformunu hayata geçireceğiz. Hâkim ve savcı yardımcılığı müessesini oluşturacağız. Hukuk mesleğine giriş sınavı getireceğiz. İfade özgürlüğüne ilişkin yasalar ve mevzuatımız yeniden gözden geçirilecek. Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlayacağız. Hedef süre uygulamasını hayata geçireceğiz.”

GÜVENLİK MÜCADELESİ SİYASİ MÜLAHAZALARDAN AYRI TUTULMALI

Milletvekili Salih Cora, Kalkınma planında güvenlikle alakalı olan bazı hususlara da değindi: “Türkiye'nin, kamu düzeni ve güvenliği noktasında, coğrafyamızın maruz kaldığı baskıya rağmen ortaya koyduğu mücadele bana göre siyasi mülahazalardan ayrı tutulması gereken bir başarı hikâyesidir. Türkiye bir yandan Orta Doğu'dan batıya akan düzensiz göçle uğraşmakta, bir yandan da PKK'nın, DAEŞ'in, FETÖ'nün, aşırı sol terör örgütlerinin faaliyetleriyle mücadele etmektedir. Bir yandan gençleri uyuşturucuya karşı korumakta, diğer yandan, teknolojinin yan etkisi olarak kabul ettiğim siber suçlara ağırlık vermektedir. Ve bütün bunların yanı sıra, şehir güvenliğinde de trafik güvenliğinde de yeni adımlar atmaktadır.”

TERÖRLE MÜCADELEDE BAŞARI İVMESİ SÖZ KONUSU

Terörle mücadelede özellikle doğu ve güneydoğuda günlük hayatın seyrine olumlu şekilde yansıyan bir başarı ivmesinin söz konusu olduğunu da vurgulayan Cora, “Keza, FETÖ'yle mücadeleye de tempoyu düşürmeden devam etmekteyiz. Bu mücadeleye ilişkin zaman zaman eleştirilerle karşılaşmaktayız. Eleştiri elbette olacaktır ancak FETÖ'yü değerlendirirken bu örgütün yapılanması, kendini gizleme hatta yok gösterme biçimi hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması gerektiği kanaatindeyim. Bir PKK/KCK, YPG yapılanmasıyla aynı kriterlere bakarak değerlendirme yapılmaması gerekir. Unutulmamalı ki FETÖ'nün hainleri Gazi Meclisimizi bombalarken iktidar kulisi-muhalefet kulisi diye bir ayrım yapmamıştı. Dolayısıyla mücadeleye herkesin sahip çıkması gerekir ve bu mücadelenin herhangi bir argümanla sulandırılmaması hususuna dikkat etmek bana göre, meşru siyasetin en önemli vazifelerinden biridir. Uyuşturucuyla mücadele noktasında da ülkemizde ciddi bir teyakkuz söz konusudur. Türkiye'nin en önemli bir güvenlik başlığı da hepimizin bildiği gibi, trafik sorunudur. İçişleri Bakanlığının bu yıl açıkladığı verilere göre trafik kazalarında yüzde 35'lik bir azalma söz konusudur. Buna ilişkin Meclisimizde de yaya öncelikli bir yasa çıkardık, bu sürece hep beraber katkı verdik ve vermeye de devam etmeliyiz.”

YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİ YAPACAĞIZ

Kalkınma planında bir diğer başlığın da yerel yönetimler olduğunu da anlatan Cora “Yerel yönetimlerin stratejik planlarda yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artırılacaktır. Büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasında çakışan yetki ve sorumluluklar nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksaklıkları nedeniyle gerekli düzenlemeleri önümüzdeki süreçte yapacağız. Köy yerleşim alanlarının sürdürülebilirliği sağlanacak, köylerden mahalleye dönüşen yerlerde hizmet erişimi kolaylaşacaktır. Yerel yönetimlerin kent esenliğine ve güvenliğine ilişkin projelere destek vereceğiz. E-devlet uygulaması da yine bizim dönemimizde başlamıştır. Bu kamu hizmetlerinin E-Devlet Kapısı'na taşınmasına devam edeceğiz. Hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetim hedefleri ve politikalarıyla birlikte hazırlanan On Birinci Kalkınma Planı'nın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.