Kamu Denetçiliği Kurumu:Cephanelik inşaatı tarihi binanın görüntüsünü bozmuştur

Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz,Kamu Denetçiliği Kurumu raporu Cephanelik'te yapılan inşaatın tarihi binanın görüntüsünü bozacak şekilde yapıldığı, tümüyle cephanelik binasının görsel ve fiziksel etki alanına olumsuz etki yaptığı, ilgili görevlilerin işlerini özenle yapmamaları nedeniyle imar planı, ruhsatlandırma ve kurul onay/uygun bulma süreçlerinde hukuka aykırı hususlarını bulunduğunu ortaya koymuştur dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu:Cephanelik inşaatı tarihi binanın görüntüsünü bozmuştur

Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz,Kamu Denetçiliği Kurumu raporu Cephanelik'te yapılan inşaatın tarihi binanın görüntüsünü bozacak şekilde yapıldığı, tümüyle cephanelik binasının görsel ve fiziksel etki alanına olumsuz etki yaptığı, ilgili görevlilerin işlerini özenle yapmamaları nedeniyle imar planı, ruhsatlandırma ve kurul onay/uygun bulma süreçlerinde hukuka aykırı hususlarını bulunduğunu ortaya koymuştur dedi.

27 Eylül 2018 Perşembe 14:33
Kamu Denetçiliği Kurumu:Cephanelik inşaatı tarihi binanın görüntüsünü bozmuştur

Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında Kamu Denetçiliği Kurumu'nun cephanelik inşaatı ile ilgili raporunu açıkladı.

Yılmaz ,Orta Doğu Turistlerinin uğrak noktası, Doğu Karadeniz Bölgesinin destinasyon merkezi her yıl yerli ve yabancı turistlerin sayısındaki artış ile cazibe, çekim merkezi haline gelen turizm şehri Trabzon’dur.Özellikle eski tarihi eserleri görmek için Batılı turistlerin son yıllarda şehrimize ilgilerinin azaldığı önemle fark edilmektedir.Bununda nedenlerini sayacak olursak ; Bunun nedenlerini saymakla bitmez 8 ay önce yaptığımız basın toplantısında çok eski bir tarihi eserin yok olmasına sessiz kalamadık Bununla ilgili şikayetlerimizi gerekli mercilere yapmıştık.

Yeni Cuma Mahallesinin Güneyindeki bu yapı için Fatih Kulesi veya İren Kalesi isimleri ile tanınan yerin adı Cephaneliktir.

26.01.2018 tarihli Yaptığımız Şikayet Konumuz Şunlardı;Trabzon’un Boztepe sırtların da eski adıyla İHENE Kalesi veya Fatih Kulesi olarak adlandırılan cephanelik binası Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm tesisi olarak kullanılmak üzere 49 yıllığına ihale edilmiştir.İşletici firma cephanelik çevresinde yeni bir otel ve lokanta projesi hazırlayarak Büyükşehir Belediyesine müracaat etmişti.Bölgenin park alanı olarak imarda görünmesinden dolayı bir müracaata olumlu cevap verilmemiş, bölgenin park alanından çıkarılarak reaksiyon alanına çevrilmesi suretiyle projenin önü açılmış, daha sonra proje Anıtlar Bölge Kurulunun onayına sunulmuştur.Bölge Kurulunun onayından sonra Ortahisar Belediyesi Meclisinde konu tartışmalı bir şekilde görüşülerek oy çokluğu ile kabul edilmiştir.Proje daha sonra yer altına 36 odalı turistik otel ve restaurant projesi olarak sunulmuştu.Fakat şuan yer üstünde ve tarihi binanın bitişiğinde ve görüntüsünü bozacak şekilde yapılmaktadır.Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği Başkanı olmam münasebetiyle imar değişikliği, kurulda onaylama ve ruhsatlandırma işlemlerinde hukuksuzluk olduğuna inanmaktayım.Konunun incelenerek tarihi binanın mekansal görüntüsüne zarar verenler ve yapılaşmaya zemin hazırlayanlar hakkında yasal işlem yapılması ve bu yapılaşmanın bir an önce durdurulması talebiyle TC Kamu Denetçiliği Kurumuna (OMBUDSMANLIK) şikayette bulunmuştuk.

21.09.2018 tarihli Kamu Denetçiliği Kurumundan gelen tavsiye kararının özeti aşağıda gibidir.

1- İmar planları kısmında;

- Plan değişikliğinin şehircilik ilkelerine uygun olmadığı hem gerekçesinin bilimsel verilere dayanmadığı hem de süreç içinde ilgili tarafların katılımının sağlanmadığı

-Planlamada mevzuata uygunluık açısından bazı hususlarda sorun bulunduğu,

-Yönetmelikte rekreasyon alanlarında %5 gibi sınırlı inşaat alanı tanımlanmışken neden olduğu açıklanmadan ve toplamda tescilli yapı alanından daha fazla inşaat m²’ye sebep olacak (bir başka ifadeyle) emsal katsayısının iki misliye çıkaracak bu artışla mevzuata uygunsuzluk oluşturulduğu bu haliyle kamu yararından çok, kişiye özel uygulama gibi görüldüğü.

- 1/1000 imar planında parsel sınırlarından 5 metre çekme mesafesi tanımlandığı ancak parsel içinde yapılacak yapıların hem tescilli binaya hem birbirlerine mesafesi tanımlandığı restaurant amaçlı yeni

yapının tescilli yapıya projede 4 metre uygulamada 3,77 m olacak şekilde neredeyse değecek inşaa edildiğinin görüldüğü, 1/1000 ölçekli plan çalışmaları sırasında gerekli etütlerin hesaplamaların yapılmaması, binalar arası mesafenin ne olması gerektiği belirlenmemesinin mevcut durumun oluşmasına sebep olduğu, dolayısıyla planla esaslarına uygunluk açısından ilgili mevzuat gereğince sağlanamamış olduğu.

- Düzenleyici idare işlem olarak imar planı değişikliklerinin “Şehircilik ilkelerine” ve “Planlama Esaslarına “ uygun hazırlanmadığı, planları hazırlayan ekip, onay ve uygun bulma işlemlerini yapan idarelerin özenli davranmadığı, plan değişikliklerinin iptal işlemlerinin başlatılması gerektiği.

2- Ruhsat Yönünden;

- 1/1000 İmar plan değişikliğinde emsal alanı olarak 0,05 katsayısı belirlendiği, bu katsayının parsel alanına oranla ne kadar inşaat yapılabileceğinin belirttiği, söz konusu yerin parsel alanının 27.703 m² olduğu ve bunun 0,05’inin 1385’m² olduğu, ancak yapı metrekaresinde 1515 m² olarak gösterildiği, aradaki farkın Ortahisar Belediyesi elemanlarının işlerini özenle yapmadıkları görülmekte, uygulamanın bu fazla m² ‘ye göre yapıldığı ve geriye dönülemez bir fiili durum oluşturduğu.

- Restaurant projesi ile ilgili kurum kararlarının tamamında “Araziye gömülü olarak” , “Toprak altında kalacak şekilde “ , “Cephanelik binasının görüntüsünü olumsuz etkilemeyecek” vb. ibarelerin yer aldığı proje incelendiğinde 2 katlı bir yapı olduğu ve subasman kodunun 1.kattan verildiği katların bodrum ve zemin kat olarak adlandırılmasına rağmen bodrum kattan giriş verildiği zemin katın hemzemin kattan 4.5 m yukarıda olduğu, bina yüksekliğinin 9m olduğu, bu durum imar planında belirtilen en fazla yükseklik olan 6.5 m yüksekliğin üzerinde olduğu araziden çekilen fotoğraflar ve uydu görüntülerinin özgün topografyaya dönülemediği gösterdiği.

- Mevcut inşaatın neredeyse tescilli yapının önüne geçen ve onun görünüşünü engelleyen özellikte olduğu yeni yapının çelik konstriksiyon ile kaplanıp bitkilendirildiğinin görüldüğü yapının bu haliyle hem 3.77m yanındaki tescilli binayla hem de çevredeki topografik yapıyla uyumlu olmadığı yeni yapı için; Cephanelik Binasıyla ilişkisi acısından cephe kütle konum ve gabari ilişkilerine dikkat edilmeden iki bina arasında koruma ve yaklaştırma mesafesi bakılmadan izin verildiği yeni yapının imar planında belirtilen parsel sınırından 5m çekme mesafesine dikkat edilmeden, parsel sınırına dayalı olarak inşa edildiği, parsel sınırı dışında bir alanın bina girişini sağlamak ve otıopark amaçlı kullanılmak üzere düzeltildiği başka bir ifadeyle orijinal topografyanın bozulduğu.

Sonuç olarak; yeni inşaatın tescil / tarihi binanın görüntüsünü bozacak şekilde yapıldığı, tümüyle cephanelik binasının görsel ve fiziksel etki alanına olumsuz etki yaptığı, ilgili görevlilerin işlerini özenle yapmamaları nedeniyle imar planı, ruhsatlandırma ve kurul onay/uygun bulma süreçlerinde hukuka aykırı hususlarını bulunduğu hususlarına yer verilmiştir.

Konuya ilişkin iş ve işlemlerin makul surede yapılması hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Ortahisar Belediye Başkanlığı’na gereğinin yapılması için tavsiye edilmiştir.Milletin dediği gibi vatandaşların şikayetine kulak veren iyi ki Kamu Denetçiliği Kurumu iyi ki var.Bu karardan dolayı şuna inandık ki memlekette doğrunun ve hakkın yanında insanlar, kurumlar vardır.Bu kararı sümen altına atmayıp gerekli hassasiyeti gösterip olayın üzerine giden, araştıran TC Kamu Denetçiliği Kurumu (OMBUDSMANLIK) adına Başkanı Sayın Şeref MALKOÇ olmak üzere tüm arkadaşlarına Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği olarak teşekkür ediyoruz.Bizim işimiz kişilerle değil yapılan yanlış icraatlarla, bunlara göz yumanlarla ve turizm olanlarının yok olmasına müsaade edenlerle iledir.

Daha önceki basın toplantısı ile bu yapılan yanlış uygulamayı dile getirdiğim için işyeri sahibi tarafından hakaret ve tehdit edilmiş olup konuyu savcılığa suç duyurusunda bulundum.Hem turizm alanına binalaşma yapacaksın hem de ilgili duyarlı bir STK başkanı bu yanlış uygulamayı dile getirdi diye tehdit ve hakaret edeceksin.Yok böyle bir şey burası hukuk devleti.Eğer ki hakkında şahsınla ilgili bir söz kullandıysa seninde şikayet hakkın ama sen şahsınla ilgili bir söz olmayan yerde doğruyu, hakkı konuşanı tehdit ve hakaret edeceksin.Burası Muz Cumhuriyeti değil beyefendi.Burası Türkiye Cumhuriyeti Devletidir.Adalet, Hak Kanunlarının işlediği, sahte kabadayılıkların olmadığı bir devlettir dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.