Trap Ve Skeet İlgi Bekliyor

Geçmişi, tüfeğin avcılık amacıyla kullanılmasına kadar dayanan Trap ve Skeet atıcılığı için Trabzon biçilmiş kaftan. Köklü bir silah kültürüne sahip şehirde yeni milli sporcuların yetişmesi için acilen bir poligon yapılmalıdır

Trap Ve Skeet İlgi Bekliyor

Geçmişi, tüfeğin avcılık amacıyla kullanılmasına kadar dayanan Trap ve Skeet atıcılığı için Trabzon biçilmiş kaftan. Köklü bir silah kültürüne sahip şehirde yeni milli sporcuların yetişmesi için acilen bir poligon yapılmalıdır

26 Şubat 2018 Pazartesi 09:52
Trap Ve Skeet İlgi Bekliyor

Geçmişi, tüfeğin avcılık amacıyla kullanılmasına kadar dayanan Trap ve Skeet atıcılığı, önceleri canlı hedefler olan güvercinlerin bir kutu ya da kafesten serbest bırakılarak vurulması şeklinde yapılıyordu. 1921 yılında İngiltere’de bu tekniğin yasaklanmasının ardından spor tanımına uygun hale gelen av tüfeği atışları, makinelerle fırlatılan kilden yapılmış plakların vurulmasına dönüşmüştür. Terminolojisinde halen fırlatılan plaklara kil güvercin (clay pigeon), fırlatıcı makinelere tuzak (trap) denmesi de bu geçmişe bağlıdır.

12-13 YAŞLARINDA BAŞLANILIYOR

Ülkemizde de yapılmakta olan trap ve skeet disiplinleri olimpik branşlardan olup, açık havada, standartları belirli poligonlarda, yine standartları belirli av tüfekleri ve fişekler kullanılarak, fırlatılan plakların vurulması esasına dayanır. Her iki disiplin de yüksek konsantrasyon, teknik, odaklanma, dikkat, refleks, göz−beden koordinasyonu gerektiren, fiziksel yeterlilikle birlikte zihinsel kontrol ve becerinin de en yüksek düzeyde gerektiği sporlardır. Gerek bayanlarda gerekse erkeklerde 12-13 yaşlarında başlanabilen,  ülkemizin birçok şehrindeki poligonlarda yapılabilen bu sporlarda, yetiştirmekte olan dünya çapında başarılı sporcular mevcuttur.

BİR ÇOK MİLLİ SPORCU VAR

Diğer atıcılık disiplinlerinden farklı olarak hareketli hedeflere hızla tepki verilerek vuruş gerçekleştirilen trap ve skeet, izleyiciler için de son derece keyifli branşlardır. Genel anlamda, Trabzon halkının silah kültürü köklü ve derin bir yapıya sahiptir. Bir başka ifadeyle silah kültürel genlerimize işlemiştir. Silahla ilgili birçok insanda var olan soğukluk bizde yoktur. Bu bağlamda her türlü atıcılık sporuna uygun kültürel bir yapımız ve yeteneğimiz vardır. Trabzon'da havalı-ateşli silahlarla yapılan atıcılık sporu için uygun poligonlar mevcut. Trabzon'da bu spor ile uğraşan sporcular hem Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun müsabakalarında hem de milli müsabakalarda önemli başarılara imza atmakta. Havalı-ateşli silahlar branşında birçok milli sporcumuz var.

TRABZON İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN

Atıcılık (trap ve skeet) sporu dünyada ve Türkiye'de hızla gelişmektedir. Ülkemizde her geçen yıl açılan poligon sayısı artmaktadır. Trabzon, bu sporun bölgemizdeki öncüsü olmak adına önemli bir fırsat ile yan yana durmaktadır. Bu fırsatı değerlendirmek, Trabzon'un geleceği açısından birçok faydayı beraberinde getirecektir. Sportif açıdan, daha önce tecrübe edilmemiş bir spor kültürü ile tanışma fırsatı olacaktır. Bu alanda sporcu, hakem ve antrenör yetişecek, böylece ilimizin sportif çeşitliliği artacaktır. En önemlisi, Trabzon halkı kendisine tam olarak uygun bir spor ile tanışmış olacak ve potansiyelimiz göz önünde bulundurulduğunda bu sporda oldukça başarılı olacaktır. Birçok ildeki poligonlara doğrudan hava yolu ulaşımı yoktur. Hava yolu ulaşımı, gelecek sporcular için önemli bir kolaylık olacaktır. Trabzon bu açıdan oldukça avantajlıdır.

İKİ FEDERASYON 24 DERNEK VAR

Trabzon'da iki tane avcılık federasyonu ve 24 tane avcı derneği vardır.  Bu derneklere bağlı yaklaşık 3500-4000 arası avcı mevcuttur ve bu sayı her yıl yüksek oranda artmaktadır. Atıcılık (Trap ve Skeet) sporunun ortaya çıkış noktası avcılık camiası olduğu düşünüldüğünde, sahip olduğumuz potansiyel daha net anlaşılmaktadır. Açılacak bir poligonun en önemli taşıyıcısı avcılık camiası, avcıların yakınları ve onların çocukları olacaktır.

ETKİNLİKLER AMATÖR YAPILIYOR

İlimizdeki bütün avcı dernekleri av sezonu bitince trap yarışı etkinlikleri düzenlemektedirler. Bu etkinliklere yüzlerce avcı ve ilgili insanlar katılmaktadır. Bu etkinlikler ilimizde bu spora olan ilgiyi gün yüzüne çıkarmaktadır. Ancak bu etkinlikler amatör bir biçimde yapılmaktadır. Kullanılan makineler, olimpik standardın oldukça altındadır. Etkinliklerin sayısı da yılda en fazla bir tanedir. Katılımcılar etkinlikten sonra bu tür etkinliklerin daha fazla yapılması yönünde görüş bildirmektedirler. Ancak tüm bu etkinlikler yeterli maddi kaynaklar olduğunda düzenlenebilmektedir. Bu açıdan, bu etkinliklerin devamlılığı zora girmektedir.

YARIŞ AVLAKTA DEĞİL POLİGONDA OLACAK

Ayrıca Trabzon avcısı Türkiye'deki avcılardan farklı olarak biricik özelliğe sahiptir. Avcılarımız, Türkiye'deki keklik popülâsyonunun en fazla olduğu Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Erzincan illerinde avcılık faaliyetlerini yapmaktadırlar. Bu illerde çoğunlukla keklik avı yapmaktadırlar. Normal olarak bu illerdeki avlaklar baskı altındadır. Geçmiş yıllara oranla keklik popülâsyonu düşüş yönünde seyir etmektedir. Trabzon'da kurulacak bir trap ve skeet poligonu avcıların dikkatini bu yöne çekecek ve avlaklardaki avcı baskısı azalacaktır. Çünkü yarış avlakta değil, poligonda olacaktır.

AV PAZARININ HACMİ DE GENİŞLEYECEK

Halihazırda sektör mevcut avcılara yönelik yapılanmıştır. Avcıların temel faaliyetleri göz önünde bulundurularak üretim faaliyetleri şekillenmiştir. Av tüfekleri, Av Fişekleri ve avcılara uygun giyim sektörü yoğunluk kazanmıştır. Trabzon'da onlarca av bayii vardır. Bu bayilerden bazıları Türkiye ve hatta dünya çapında faaliyet göstermektedirler. Bu bayilerin faaliyet takvimi av sezonu ile sınırlıdır. Av sezonu (yaklaşık altı ay) dışında ölü sezonu yaşamaktadırlar. Trabzon'a trap ve skeet poligonu açıldığında av bayileri için de önemli bir fayda olacaktır. Mevcut ürünlere ek olarak atıcılık sporu için de ürünler satacaklar ve bu sayede pazar hacimleri artacaktır. Ayrıca ölü sezon baskısından da kurtulmuş olacaklar ve tüm yıl boyunca aktif olarak ticaret yapabileceklerdir.

TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ DE ARTACAK

Poligon, ilimizde atıcılık sektörünün gelişmesine olanak sağlayacak ve ekonomimize katma değer sağlayacaktır. Bu sayede ilimizde atıcılık sektörü yükselen bir yıldız olacaktır. Yeni satış noktaları açılacak ve bu sayede istihdam imkanları artmış olacaktır. Ayrıca Trabzon doğa ve tarih turizmi açısından ülkemizin önemli merkezlerinden bir tanesidir. Turizme yönelik yatırımlar son yılarda hızlanmış ve yükselen bir ivme kazanmıştır. Trabzon'a kurulacak bir trap ve skeet poligonu, spor turizmini de canlandıracak ve bu sayede turizm çeşitliliğimiz artacaktır.

SPOR TURİZMİNE DEV KATKI SUNAR

Uluslararası Atış Sporları Federasyonu (ISSF) standartlarında kurulacak poligona Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) da müsabaka verecek ve Türkiye'nin farklı illerinden müsabaka için Trabzon'a sporcu akını olacaktır. Müsabakalar; Cuma, Cumartesi ve Pazar olmak üzere üç gün sürmektedir. Bu tarihlerde ilimizdeki otellerin doluluk oranı artacaktır. İlimizin tarihi ve doğal zenginliklerini de hesap edersek, sporcular bu zenginlikleri görmek adına bu süreyi uzatacaklardır.

BÖLGENİN TEK POLİGONU OLUR

Artı olarak ilimize kurulacak poligon Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu da içine kapayacak şekilde tek olma özelliği taşıyacaktır. Bu sayede, bu bölgelerden antrenman yapmak için ilimize birçok sporcu gelecektir. Bu sporcular günübirlik gelmelerinin yanında uzun süreli olarak da ilimizde kalacaklardır. Bu durum özellikle müsabakalar öncesinde uzun süreli antrenmanlar için gereklidir. Poligonumuzda düzenleyeceğimiz bölgesel turnuvalarda da komşu illerden çok fazla katılımcı olacaktır. Bu sayede ilimizin ekonomik canlılığı artacaktır. 

SADECE 11 İLDE  VAR

İstanbul, İzmir, Konya, Bursa, Bolu, Kahramanmaraş, Adıyaman, Manisa, Mersin, Adana ve Eskişehir trap-skeet poligonu bulunan illerimizdir. Bu iki spor sadece bu illerde ve bu illere yakın illerde yapılmaktadır. Diğer illerde ise tamamen kişisel gayretlerle yapılmaktadır ve amatörce kalmaktadır.  Trabzon'da kurulacak bir poligon birçok ile öncülük edecek ve bu sporları yapacak kişi sayısı önemli bir rakama ulaşacaktır. Bu sayede ülkemizdeki silah, fişek ve bu iki spora bağlı dış giyim sektörü AR-GE yatırımları yapacak ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır.

DÜNYA MARKALARI İLE REKABET

Mevcut durumda av tüfeği ihracatımız önemli boyutlara ulaşmıştır. Yıllar geçtikçe markalarımız dünya markaları ile rekabet edecek konuma ulaşmıştır. Bunun nedeni ülkemizdeki avcılık sektörünün bütüncül bir gelişme göstermesidir. Avcı sayısının artması, ilgili kurumların düzenlemeleri bu alanda dünya ile rekabet edecek duruma gelmemizi sağlamıştır. Benzer durumda atıcılık sporu ile uğraşan sporcu sayımızın artması tüfek, fişek ve dış giyim sektörünün iştahını kabartacak, var olan potansiyel bu yöne doğru kayma gösterecektir.  Doğal olarak atıcılık sporu bağlamında da dünya markaları ile rekabet imkânı doğmuş olacaktır.

ÜLKEYE DE BÜYÜK KATKISI OLUR

Trabzon'da kurulacak Trap ve Skeet Poligonu, ilimize birçok açıdan fayda sağlayacaktır. Sportif çeşitliliğimiz artacak, bu bağlamda sporcu, antrenör ve hakem yetiştirme imkanımız olacaktır.  Bu sayede sportif istihdam fırsatları doğacaktır. Her yönüyle ilimizin ekonomik canlılığına katkı sağlayacak ve yeni bir sektör hayat bulmuş olacaktır. Turizm hareketliliğimiz artacak, var olan turizm çerçevemiz daha da genişlemiş olacak, daha önce Trabzon'a gelmemiş bir kitleyi hedeflemiş olacağız. Türkiye'nin her noktasından hava yolu ile ulaşım imkanı olan ilimiz bu kolaylığı ile müsabakalar açısında avantajlı bir konumda olacaktır. İlimize kurulacak poligonun sadece ilimize değil, Ülkemize de önemli katkıları olacağı aşikardır.

sonnokta gazetesi
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.