Hacısalihoğlu’ndan gençlere: Geri kalmış ülkelerde girişimci olun

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, yurtdışına açılacak olan Türk girişimcilerin önünün açık olduğunu vurgulayarak, “Bizden geri kalmış ülkeler başta olmak üzere her ülkede o kadar çok iş var ki. Gençlerimizin geleceği görmeleri adına uluslararası faaliyetleri daha çok takip etmeleri gerekiyor” dedi.

Hacısalihoğlu’ndan gençlere: Geri kalmış ülkelerde girişimci olun

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, yurtdışına açılacak olan Türk girişimcilerin önünün açık olduğunu vurgulayarak, “Bizden geri kalmış ülkeler başta olmak üzere her ülkede o kadar çok iş var ki. Gençlerimizin geleceği görmeleri adına uluslararası faaliyetleri daha çok takip etmeleri gerekiyor” dedi.

08 Kasım 2017 Çarşamba 10:17
Hacısalihoğlu’ndan gençlere: Geri kalmış ülkelerde girişimci olun

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Avrasya Üniversitesi tarafından düzenlenen “Başkanların Gözüyle Girişimcilik ve 21. Yüzyılda Girişimciliğin Önemi” konulu panele katıldı. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. M. Asıf Yoldaş’ın açılış konuşmasıyla başlayan panelin moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Hakan Savaş yaptı.

“TTSO 4 BİN KİŞİYE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERDİ”

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, girişimcilik konusunda 2009 yılından bu yana yapılan çalışmalar kapsamında Girişimcilik Merkezi kurduklarını belirterek şunları söyledi:“Girişimciliği şehrimizde ve bölgemizde yayma ve girişimcilik kültürü geliştirme adına odamız bünyesinde başlattığımız eğitimlerde yaklaşık 4 bin kişiye eğitim verdik ve hala sürdürüyoruz. Buradaki esas amaç gençleri girişimci yapma doğrultusunda doğru yolu göstermek. Mevcut eğitimlerinin yanında, düşündükleri işlerle ilgili iş planlarını ve fizibilite raporlarını hazırlamayı öğrendiler. Böylece yaptıkları işlerin ayakta kalıp kalamayacağı konusunda en azından bir fikir sahibi olabilecekler. Bu bakımdan girişimcilik eğitimini çok önemsiyoruz. Devletin başında istihdam denen çok büyük bir yük olduğunu hepimiz biliyoruz. Üniversite mezunları iş arıyor ama bulamıyor. Buradaki esas konu üniversite öğrencilerinin okuldaki bölümlerine bağlı olarak seçecekleri işlerin kendilerine uygun olup olmadığıdır. Üniversitede akademik eğitim veriliyor. Bizdeki eğitim ise akademik eğitimin yanı sıra piyasa şartlarına uygun ve geleceğe yönlendirme adına bir eğitimdir.”

“ALTERNATİFLİ YOL HARİTASI ÇİZİN”

Geleceği yönlendirme adına şimdiden herkesin kendi yolunu çizmesi gerektiğini belirten Başkan Hacısalihoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:“Ailesi memur ise çocuk da genellikle memur olmak istiyor. Aile serbest meslekle ve ticaretle uğraşıyorsa çocuk da o yönde kendine bir yol çizmek istiyor. Buradaki esas mesele gençlerin geleceği kendi bakış açısıyla değerlendirmesidir. Kendinize alternatifli bir yol haritası çizin. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde iş kollarında değişimler yaşanabiliyor. Bu nedenle 2 – 3 alternatifli bir plan yapın. Sonuçta ticaret risktir. Risksiz hayat devlet memuru olmak, oradan aldığınla yetinip, geçinip gitmektir. En risksiz yaşam bu. Eğer ülkenize, geleceğinize hizmet etmek istiyorsanız, çocuklarınızın daha iyi bir yaşam sürmesini istiyorsanız, daha farklı düşünmek zorundasınız.”

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Türkiye’de üniversite – sanayi işbirliği konusunda sorunlar olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:“KTÜ’de Üniversite Sanayi İşbirliği Kurulu oluşturuldu. Burada esas amaç gençlerimizin sanayiye ve üretime yönelmesi, zaman içinde sanayici olması, böylece gelecekte üretimle birlikte ülkenin refah düzeyinin artması. Ama üniversite sanayi işbirliğinin gelişmesinde sürekli sorunlar yaşıyoruz. Sanayici tarafından bakınca sorunlardan biri sanayicinin üniversitedeki akademisyenlere güvenmemesi. ‘Onlar sadece teoride kalıyorlar, bu nedenle bizim sorunlarımızı çözecek tecrübeleri yok’ diye düşünüyorlar. Ayrıca bu sorunların geleceğine dönük inovasyon ve Arge çalışması için de akademisyenleri yeterli görmüyorlar. Üniversite camiası açısından baktığımızda mevcut durumda hocalarımızın ders yüküyle boğuştuklarını, Arge ve inovasyona zaman ayırmada sorun olduğunu görüyoruz. Alışılmış ve geçmişten beri gelen bir teori ile hareket edildiğini, bu nedenle sanayi tarafında sıkıntı çekebilecekleri düşüncesiyle o tarafa çok fazla meyil etmediklerini görüyoruz. Tüm bunlar tarafların birbirine bakış açıları. Sadece üniversite değil endüstri meslek lisesindeki öğretmenlerin de öğrencilerini sanayiye yönlendirmesi konusunda çalışmalarımız sürüyor. Orada da başka sorunlar gündeme gelmiyor. Öğretmenlerimizin sanayi tesislerine öğrencileri götürmede, ulaşımda, mesaide, harcırahta sorunları gündeme geliyor. Üniversite sanayi işbirliği olmazsa olmazdır. Sanayi gelişecekse bu işbirliği şarttır. Üniversitedeki hocalarımızın teori ile birlikte yapacakları çalışmalar olmadan sanayide yenilik, Arge ve inovasyon olması mümkün değildir. Teorinin pratiğe uygulanması çok önemli.”

“PROJELERİN TİCARİLEŞMESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Başkan Hacısalihoğlu, üniversite sanayi işbirliğinde gençlere yönelik bir ara yüz olma zorunluluğu bulunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:“Bunu aşma doğrultusunda TTSO’nun Teknokent’te kendi yeri olan İnovasyon ve Tasarım Merkezi var. 2010 yılından beri faaliyette. Bir taraftan yeni gelişen programları gençlerimize ve hocalarımıza öğretmek diğer taraftan teknolojiye uygun çizilen ve tasarlanan projelerin CNC tezgâhlarına uyarlanması için imkânlar sunuyoruz. Önemli olan hocalarımızın ve öğrencilerin yapacakları projelerin ticarileşmesi. Üniversite sanayi işbirliğinde Teknokentlerin arayüz olduğu aşikârdır ve buna büyük önem vermek gerekiyor. Buradaki gençlerimizin bizim Teknokent’teki merkezimizi tanımaları, oradan da eğitim almaları gerekiyor. Katma değeri yüksek ve teknolojik ürünlerin üretilmesi konusunda da onları yönlendiriyoruz. Öğrencilerimizin ürettikleri projelerle geleceklerini kurtarma imkânları var. Bu tür imkânlar birçok şehirde yok. Ama Trabzon’da şu anda mevcut. Bunun daha ilerisi var. Özellikle İnovasyon ve Biyoteknoloji merkezi olarak hazırladığımız bir binamız var. Burada da katma değeri yüksek ürünlerin hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar yapılacak. Girişimcilerimizin katma değeri yüksek sektörlere yönelmeleri konusunda alt yapılar oluşturulması için çalışılıyor. Şehrimizde gençlere bu tür imkânlar tanınıyor. Üniversite sanayi işbirliğinde şehrimizde hazır olan imkânları gençlerimiz kullanmalı.”

“İHTİYAÇ OLAN İŞLERDE GİRİŞİMCİ OLUN”

Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, her yaş grubunun fikirlerinin yeni projeler üretme konusunda önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bizlerin göremediği belirli yaşta gençlerin görebildiği konuların da bize gelmesi önemli. Hatta biz zaman zaman şunu da diyoruz; ilkokul ve ortaokul çocuklarını da dinleyelim. Çünkü onların bakış açısına göre geleceğe dönük yeni bir iş kurulabilir. İlkokul çocuklarına bakıyorsunuz, olaylara farklı açılardan bakıyor. Hayalleri çok farklı. Onların hayallerini yeni neslin ticarileştirmesi gerekiyor. Her yaşın ihtiyacı olan ürün var. Bu ürünün hayata geçmesi konusunda yeni nesil çalışmalı, proje üretmeli. Girişimcilik eğitimlerinde şu noktaya vurgu yapıyoruz; ihtiyaç olan işlerde girişimci olun. Mesela gidip siz de tavuk dönerci açmayın. Şehrin kapasitesi belli. Herkes tavuk dönerci olursa pazar payı küçülecek küçülecek, sonuçta bunların birçoğu kapatacak.”

“DIŞA AÇILMAK ÇOK ÖNEMLİ”

Girişimci olmayı planlayan gençlere yurt dışına açılmaları gerektiği tavsiyesinde bulunan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:“Müthiş bir gençlik yetişiyor. İstihdamda büyük sorunumuz var. Bunlar devlet kapısında beklediği müddetçe de ülkede sorun olacak. Bu gençlerin girişimcilik eğitimi alıp yurtdışına açılması gerekiyor. Yurtdışına açılacak olan girişimcilerimizin önü açık. Bizden geri kalmış ülkeler başta olmak üzere her ülkede o kadar çok iş var ki. Gençlerimizin geleceği görmeleri adına uluslararası faaliyetleri daha çok takip etmeleri gerekiyor. Geleceğe dönük neredeyse 50 yılın girişimcilikle ilgili senaryoları yazılmış. Bunlar sosyal medyada bile yayınlanıyor. Gençlerimizin geleceğin trendlerini takip etmeleri önemli. Girişimcilik faaliyetlerinde her yaşın isteklerini çok iyi izlemek, anlamak ve gelişmiş ülkelerin nerede olduğunu, bizden geride kalan ülkelerin ihtiyaçlarının ne olduğunu görmek önemli.”

“AMACIMIZ GİRİŞİMCİLİKLE REFAH SEVİYEMİZİ YÜKSELTMEK”

  Başkan Hacısalihoğlu, çağın gereklerini yerine getiren girişimcilerin başarılı olacağını da vurgulayarak, “Öyle bir çağa giriyoruz ki özellikle girişimcilikte işyeri bile açmaya gerek olmayacak. Bir bilgisayarla her işinizi halledebilecek, dünyaya mal satıp mal alabileceksiniz. Bunları takip etmek, eğitimlere katılmak önemli. Gelecekte çok uçuk şeyler olacak. Buna şimdiden hazırlanmamız gerekiyor. Yoksa her zaman bu ülkede biz pazar oluruz, tüketici oluruz. Ama kalkınmanın, ayakta kalmanın yolu üreterek, hizmet sektöründe görev alarak ve çalışarak bir yerlere varmaktır. Amacımız girişimcilikle refah seviyemizi yükseltmektir. Hedefe ulaşmak için prensipli ve programlı çalışmak gerekiyor. Herkes yapabileceği işi belirleyip o iş doğrultusunda geleceğini yönlendirmelidir. Hayallerinizin gerçekleşmesi doğrultusunda pes etmeden çalışmalısınız. Aksi takdirde geleceğe dönük kurtuluş yok. Devletin kadroları doldu. Bunlar yeterli kadrolar. Ancak emekli olanın yerine yeni bir kişi alınacak. Dolayısıyla devlet kapısında iş yok. Geriye özel sektör kaldı. Gençlerimiz girişimciliğiyle açacağı bir işyerinde hem kendisine hem çevresine istihdam sağlayacak. Aynı zamanda ticari faaliyetle para kazanıp vergi verecek, ülkenin gelişmesine, devletin kalkınmasına katkı sağlayacak. Böylece ülkemiz refah düzeyi yüksek toplumlar seviyesine erişecek. Hedefimiz ilk 10’un içine girmek. Bu hedef mantıklı, kalıcı, sürdürülebilir çalışmalarla olur. Burada herkese görev düşüyor. Kimse, ‘Ben mi kalkındıracağım bu ülkeyi’ dememeli. Herkes elinden geleni yapmalı. Herkes kendini güçlü hissetmeli ve kendine güvenmeli.”

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Panelin ardından Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Kamali ve Genel Sekreter Gülay Yençeri tarafından TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu’na plaket takdim edildi. Ayrıca panelin düzenlenmesinde emeği geçen öğretim üyelerine de teşekkür belgesi verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.