Herkes arsasını bedava tahsis ederken biz para ile sattık

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi’nde inşası devam eden turizm yatırımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, CHP Milletvekilinin konuyla ilgili olarak hiçbir şey bilmeden açıklamalar yaptığını ifade etti

Herkes arsasını bedava tahsis ederken biz para ile sattık

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi’nde inşası devam eden turizm yatırımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, CHP Milletvekilinin konuyla ilgili olarak hiçbir şey bilmeden açıklamalar yaptığını ifade etti

16 Kasım 2017 Perşembe 09:10
Herkes arsasını bedava tahsis  ederken biz para ile sattık
banner125

Bu alanın kendisinden önceki 4 belediye başkanı tarafından da turizm tesisi yapılarak değerlendirilmek istendiğine dikkat çeken Gümrükçüoğlu, “Burası 1989 yılında onaylanan imar planlarında turizm amaçlı tesis olarak planlanmıştır. Bugünde yapılan budur. Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun tüm kararlarına harfiyen uyularak bu yatırım Trabzon’a kazandırılmıştır” dedi.Türkiye, dünya ve Trabzon’da turizm yatırımları için yatırımcıya bedava arsa tahsisi yapılırken bu alanı kimseye bedava vermeyip 10 küsur trilyon karşılığında sattıklarını hatırlatan Gümrükçüoğlu, “CHP Milletvekili Trabzon’a yabancı. Bilmiyor, bilmediği gibi araştırıp öğrenmeden konuşuyor” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili olarak detaylı değerlendirmelerde bulunan Gümrükçüoğlu şunları söyledi: “CHP Milletvekili Haluk Pekşen’in dünkü basın yayın organlarında yer alan beyanatını bende basından izledim. Bu konuda Belediyemizden bilgi edinmek istediği takdirde bütün birimlerimiz her zaman herkes takdim ettiği gibi kendilerine ilgi bilgiler takdir edilirdi.

Boztepe’deki otel yatırımının geçmişi şudur: Trabzon’un Boztepe’si bütün şehrin turistik olarak dikkatini çeken ve turizmde en iyi zemini oluşturabilecek yerlerden birisi olduğu herkesin malumudur. Bu çerçevede 2009 döneminde belediye başkanlığına başladığım ve 2009-2014 il belediye başkanlığı yaptığım, 2014’ten itibaren de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde daha önceki belediye başkanlarının yapmış olduğu çalışmaların hepsi gözden geçirilmişti. Bu çalışmalar yıllar öncesine dayanıyor. Yani bu tasarım, bu düşünceler Sayın Orhan Karakullukçu Başkanımız döneminde de söz konusu edildiği gibi, daha sonra Sayın Atay Aktuğ döneminde de çalışma yapıldığı gibi, hatta o dönem ve Sayın Asım Aykan döneminde de projelendirme, bununla ilgili olarak da şehrimizin yetiştirdiği değerlerden biri olan işadamı Sayın Ergun Gürsoy’un da bu konuda temel atma yeri çalışması yaptığı, ama bütün bunların gerek imar planındaki düzenlemelerle, gerekse alanın sit alanı olması münasebetiyle tamamlanamadığı bilgileri bizde her zaman var idi. Ben görev almadan önceki dönemde de Sayın Volkan Canalioğlu döneminde de aynı çalışmalara gayret gösterilmiş, hatta imar komisyonları bölgede incelemeler yapmış, hatta yapılacak olan turistik otelin hac maksimumu olsun, yerleşimi olsun, emsali olsun konularında da imar komisyon çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu işin geçmişinin bilgileri bunlardır.

Bu çerçevede Trabzon’un Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi’nde halen inşaatı devam eden “turizm otel” tesisinin bulunduğu alan ve civarının Trabzon Belediyesinin 1989 yılında onaylanan imar planlarına turizm amaçlı tesis alanı olarak planlandığı bir gerçektir. Şuanda, bugünde yapılan budur. Yani imar planlarındaki hiçbir kelime veya yerleştirilmiş hüküm değiştirilmemiştir. Bunu en önce vurgulamak lazım.

Sonra, söz konusu alanda daha önceki dönemlerde de söylendiği gibi turisttik amaçlı otel yatırımı yapılmasına yönelik çalışmalar yapılmış ancak tam olarak sonuçlandırılmamış idi. Biz bu çalışmalarımızda, Trabzon merkez Boztepe Mahallesi’nde önceki dönemlerde yapılmış olan bir çalışmayı da ilaveten esas olarak gördük, inceledik. Bu şu idi: Boztepe Mahallesi sınırları Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Kuruma Bölge Kurulu tarafından 16 Mart 2006 tarih ve 594 numaralı karar ile 5226-3386 sayılı Yasalar ve değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında belirlenen alanın II. ve III. derece doğal sit alanı olarak tescillenmesi de karar altına alınmıştı. Bütün bu çalışmaları önümüze alarak bölgenin doğal sit alanı olarak ilan edilmesine müteakip hazırlanan ve Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 27.01.2012 tarih ve 11 sayılı kararı ile uygun görülen Boztepe Mahallesi I. ve II. doğal sit alanı koruma amaçlı imar planında da aynı otel yapılan tesis turizm tesisi alanı olarak planlanmıştır. Yani işin zemininde tabanında bu var. Söz konusu alanının, plan kararlarına dönük uygulama yapılmak üzere satışı gerçekleştirilmiş, her hangi bir plan değişikliği yapılmadan, tekrar vurguluyorum; her hangi bir plan değişikliği yapılmadan Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca onaylanan koruma amaçlı imar planı doğrultusunda turizm kenti özelliği de son yıllarda daha ön plana çıkan Trabzon’umuzda 5 yıldızlı turizm tesisi yapılması için adım atılmıştır. Bu çerçevede yapılan turistik tesis projesinin her kademesinde sözünü ettiğimiz Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun denetlemesine sunulmuş, ne gibi değişiklikler yapılması istenmişse hepsi harfiyen yerine getirilmiş ve onların nihai onayından sonra yani projeye onay verildikten sonra alanın satışlı için ihaleye çıkılmıştır.

Şimdi burada bir parantez açmak lazım. Dünyada ve ülkemizde, hatta Trabzon’umuzda turistik tesisi yapılan yerlerde arsalar bedelsiz olarak tahsil edilmektedir. Bugün Havaalanı’nın ötesindeki Ramada Oteli’nin yapıldığı alan İl Özel İdaresi varken, tasarrufunda olan bir yer idi. Rahmetli Valimiz Recep Kızılcık Trabzon’un turizmde yükselişini görmüş olması münasebetiyle o alanın turistik tesis yapılmak üzere, ihaleye çıktığında hiçbir ücret talep etmeden, sadece cüzi bir oda kullanım karşılığı 49 yıllığına ihalesini gerçekleştirmiştir. Biz aynı çalışmayı Trabzon Boztepe’deki imar planına harfiyen uygun haliyle birlikte ihaleye çıkıp ta, halk adına belediyenin mülkiyetinde olan o yerinde böyle 49 yıllığına ücretsiz verilmesini değil de, halk adına belediyenin yeri olan bu yerin ücreti mukabilinde satılmasını kararlaştırmıştık.

Çok iyi bir insan ve mülki idareci olan rahmetli Vali Recep Kızılcık gülümseyerek bana ‘bu işi başaramazsın’ demişti. Hiç hatıramdan çıkmıyor. Zira ‘bir yere 20-30 milyon, hatta 50 milyon dolar yatırım yapacak birisi, bir de gelip senin arsana para vermez. O arsanın 49 yıllığına adeta bir mülkiyet gibi olan tahsisini ister. Yani sen bilabedel burayı 49 yıllığına tahsis edersen belki bir yatırımcı bulabilirsin’ demişti. Bende, ‘ben gayretinde olurum, gayret bizden tevfik Allah’tan (c.c.) demiştim. Bunun sonucunda çıktığımız birinci ihalede talipli olmamıştı. İkinci ihalede yine bedeli mukabilinde ihaleye çıktığımızda ve bunu tüm Türkiye’ye duyurduğumuzda Çarşıbaşı kökenli olan bir Trabzon sevdalısı gelip talipli olarak yerin mülkiyetine 10 küsur trilyon para ödemişti. Aynı insanın Trabzon’da bu yatırımı yapacağına, kendisinin Antalya’da 5 yıldızlı oteli olan bir yatırımcı olarak, büyükşehirlerde yatırımları olan birisi olarak, o yatıracağı parayı o yerlerden misli ile çıkarama alternatifi varken, ‘çocuklarım Trabzon kökenli olduklarını unutmasınlar, buraya aidiyetlerini yaşasınlar ve yaşatsınlar diye’, o duyguyla buraya geldiğini belirtmişti. Bunun neticesinde mülkiyetini alan Trabzon Çarşıbaşı’nda yetişmiş Trabzon’un evladı olan bir insan bu mülkiyeti aldıktan sonra, bu sözünü ettiğim Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun tamamen uygun gördüğü şekline aynen sadık kalarak turistik tesisi inşa etmeye başladı. İnşası ile arazisi ile bugün nereden baksanız ‘30-40 milyon dolar arası bir yatırımı Trabzon’a getireyim, şehrim fayda görsün’ düşüncesiyle hareket etti. Bunu belirtmeyi, bunu açıklamayı önemsiyorum. Yani bu konunun adım adım gerçekleştirilmesinde kamu tarafından, belediyemiz tarafından geçmişte yapılanların hepsi gözden geçirilerek, bu Trabzon’a hizmet edecek olan tesisin kazandırılmasında, ondan sonraki adımlarda da aslında işadamına bu girişimi münasebetiyle kamuoyu olarak önünü tıkamamamız, Trabzon’un önünü tıkamamamız gerektiğini hemen yorumlayabiliriz.

Sonuç olarak bu girişim başladı ve devam etti. Nerede başladı? Daha önceki tarihlerde o ihalesi yapılan yer taş ocağı olan, taş alımlarının olduğu bir yer. Herkesin şikayet ettiği, gece kontrolsüz olan yabancı maddelerin kullanıldığı bir alan, taş ocağı çalışması yapılmış bir alan. Bunu Trabzon’a, kültüre, turistik tesise dönüştürmek kadar güzel bir gayret olur mu? Geriye dönüyorum, benden önceki belediye başkanı, ondan önceki belediye başkanı, ondan önceki belediye başkanı aynı gayreti göstermişler. Ve biz bıkmadan yılmadan usanmadan bütün hukuki teknik şehircilik kriterlerine dikkat ederek Trabzon’a bunu kazandırmaya yönelmişiz.

Trabzon’a yabancı, yabancı olması yadırganmıyoruz, bilgi edinmek ve bu bilgilerin tümünü edinebilip de doğru yorumu yapabilecek imkanları her zaman tahsis ettiğimiz her siyasimiz ve o Sayın Milletvekili de bunların hepsini de çok kolaylıkla, rahatlıkla bilgi edinebilirdi. Ama bunu tercih etmemesi iyi niyetli olmadığını düşündürüyor insana. İyi niyeti bırakalım, doğru yorumun olmadığını düşündürüyor insana.

Tabi ki orası bir tepe. Adı üstünde ‘Boztepe.’ Tepedeki bir bina görünecektir tabii ki. Peki bu tesisin oradaki yamaçla uyumluluğu için başvurulacak yer neresidir? Tabiat Varlıkları Koruma Kuruludur, o mesleğin mensuplarıdır. Peki buralara başvurulmuş mudur? Evet. Gereği yapılmış mıdır? Evet. Kim neden bahsediyor? Bizim söyleyeceğimiz bu: İşte resmi kararların örneği burada. Bir de ‘herkesin bu davaya müdahil olmasını öneriyorum’ diyor. Hiçbir şey bilmiyor bilgi de edinmiyor. Böyle bir dava yok ki! Böyle açılmış bir dava yok. Oranın önündeki daha önce ASKF’ye geçici olarak verilmiş olan bölge hukuki olarak süresi dolunca tahsis süresi uzatılmamıştır. Oranın tekrar tahsisinin devamı için ASKF mahkemeye başvurmuştur, reddedilmiştir. Oranın dediğim o alanın falan değil, önündeki küçük bir alanının. ASKF şimdi bizden neyi talep etmiş? ‘Ben orada bulunurken masraf yaptım. Tel örgü, direk masrafı yaptım, bunların toplamı için Belediyeden 400 bin TL talep ediyorum’ demiştir. Bizde baktık sözleşmelerde böyle bir madde yok. Orası size geçici olarak tahsis edilmişken ‘siz oraya file yaparsanız, demir tel yaparsanız bunların bedelinin size ödeneceğine dair’ sözleşmede böyle bir kayıt yok. Şuanda talep edilmiş olan sadece budur. Hangi davaya müdahil olmayı talep ediyor önce bunu öğrensin. Hukukçudur Sayın Milletvekili benim bildiğim kadarı ile. Hukukçuluğun temel şartı neyi söylediğini bilmektir. Neyin hangi doneye hangi delile dayandığını bilip de öyle konuşmaktır. Onun için inanırlığı muhafaza etmenin yolu gerçek olan, araştırılmış olan delillerle konuşmaktır.

Bu güzel tesis Trabzon’a hayırlı olsun. Trabzon’u düşünen, turizmi düşünen, dünyanın tüm insanlarına Trabzon’u tanıtmak isteyen ve misafir etmek isteyen, şehri de bu yönde kalkındırıp gelir elde edilmesini arzu eden, bütün bunların yanı sıra muhakkak bir işetmeci olarak bir yatırımın getirisini düşünmekle beraber çok daha fazla kar edeceği eş değer yatırımları başka şehirlere yapmayıp da köklerinin olduğu Trabzon’da yapan bir adamına bu konuda bu kadar saldırmak doğru değildir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.