Ak Parti'de aday adaylığı başvuru süreci başladı

Ak Parti İl Başkanı Haydar Revi,yerel seçimler için belediye başkan aday adaylığı ve belediye meclis üyeliği aday adaylık başvuru sürecimiz bugün itibariyle başlamıştır dedi.

Ak Parti'de aday adaylığı başvuru süreci başladı

Ak Parti İl Başkanı Haydar Revi,yerel seçimler için belediye başkan aday adaylığı ve belediye meclis üyeliği aday adaylık başvuru sürecimiz bugün itibariyle başlamıştır dedi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 13:05
Ak Parti'de aday adaylığı başvuru süreci başladı

Ak Parti İl Başkanı Haydar Revi bugün parti binasında düzenlediği basın toplantısında yerel seçimler için belediye başkan aday adaylığı ve belediye meclis üyeliği aday adaylık başvuru sürecinin bugün  itibariyle başladığını belirterek aday adaylığı için gereken şartları açıkladı.

ADAY Adaylığı Başvuruları 

Belediye Başkanlıkları için:
Başlangıç: 05.KASIM 2018 (BUGÜN) 
Bitiş: 12.11.2018 

Belediye Meclisi Üyelikleri için:

Başlangıç: 05.KASIM 2018 Bitiş: 03.12.2018 

(Başvurular, hafta sonları da kabul edileceğinden teşkilat binaları açık ve müracaat almaya hazır tutulacaktır)
Başvuru yeri: Aday adaylığı başvuruları aşağıda belirtilen parti teşkilat kademelerine yapılacaktır.
    
Partimizin 02.11.2018 tarihinde yapılan MKYK Toplantısında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır: 
1-Partimiz bütün seçim çevrelerinde seçime katılacaktır. 
2- Bütün seçim çevrelerinde Partimiz adaylarının tespiti ve sıralamasında “Merkez Yoklaması” usulü uygulanacaktır.
3- Adaylık başvuruları;
a- Belediye Başkanlıkları için 05.11.2018 ile 12.11.2018 tarihleri arasında
b- Belediye Meclisi Üyelikleri için 05.11.2018 ile 03.12.2018 tarihleri arasında alınacaktır.
4- Adaylık başvuruları;
a- Büyükşehir Belediye Başkanlıkları için Genel Merkeze veya Genel Merkeze iletilmek üzere İl Başkanlıklarına
b- İlçe Belediye Başkanlıkları için İl Başkanlıklarına veya İl Başkanlıklarına iletilmek üzere İlçe Başkanlıklarına
c- Belediye Meclisi Üyelikleri için İlçe Başkanlıklarına bizzat yazılı olarak yapılacaktır.

5- Aday adaylarından 
* Büyükşehir Belediye Başkanı aday adaylarından 10.000 TL (On Bin Türk Lirası)
* Nüfusu 200.000 (İki Yüz Bin)’den fazla olan İlçe Belediye Başkanı aday adaylarından 3.000TL (Üç Bin Türk Lirası)
* Nüfusu 50.000 (Elli Bin)’den 200.000 (İki Yüz Bin)’e kadar olan ilçelerde ilçe Belediye Başkanı aday adaylarından 2.500 TL (İki Bin Beş Yüz Türk Lirası)
* Nüfusu 50.000 (Elli Bin) ve daha az olan İlçe Belediye Başkanı aday adaylarından 1.500 TL (Bin Beş Yüz Türk Lirası)
* Büyükşehirlerdeki Belediye Meclisi üyesi aday adaylarından 1.000 TL (Bin TürkLirası)
AİDATLARLA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR 

•    ADAY ADAYLARINDAN BAŞVURU AİDATLARI DIŞINDA HERHANGİ BİR BEDEL TALEP EDİLMEYECEKTİR. 
•     KADIN ADAY ADAYLARI İÇİN BAŞVURU AİDATLARI BELİRLENEN MİKTARIN 1/2 ORANINDA UYGULANACAKTIR. 
•    ENGELLİ ADAY ADAYLARI İÇİN BAŞVURU AİDATLARI BELİRLENEN MİKTARIN 1/4 ORANINDA UYGULANACAKTIR. 
7- 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin bütün iş ve işlemlerle ilgili olarak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na ait tüm yetkiler Merkez Yürütme Kurulu’na devredilmiştir.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIKLARI: 
a-    Büyükşehir Belediye Başkan aday başvuruları bizzat yazılı olarak Genel Merkez veya Genel Merkeze iletilmek üzere İl Başkanlıklarına,
b-    İlçe Başkan aday başvuruları bizzat yazılı olarak İl Başkanlıklarına veya İl Başkanlıklarına iletilmek üzere İlçe Başkanlıklarına yapılacaktır.

BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ ADAYLIKLARI: 

Belediye Meclisi Üyelikleri aday başvuruları bizzat yazılı olarak İlçe Başkanlıklarına yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ 

1- Adaylık Başvuruları, aksecim.akparti.org.tr adresinde bulunan ilgili seçim türüne ait formların, E-BAŞVURU yöntemiyle doldurularak istenilen eklerle birlikte sisteme aktarılmak suretiyle adaylık ön başvurusu gerçekleştirilecektir.

Başvurunun kesinleşmesi için adaylar, bizzat ilgili teşkilat birimine giderek sistemde doldurduğu formun çıktısını imzalayacaktır. Aksi halde başvurular işleme konulmayacaktır. Adaylık başvurusunu aksecim.akparti.org.tr adresinde bulunan E-BAŞVURU yöntemiyle yapamayanlar, ilgili Teşkilat birimine giderek bizzat başvuru işlemlerini yaptırabileceklerdir.

2-    Başvuru formları, ilgili Teşkilat Kademesince “Gelen Evrak” kayıt defterine tarih ve sıra numarası verilmek suretiyle kaydedilecek ve aday başvurusunu yapana başvurunun alındığına dair tarih ve sıra numarasını gösterir “alındı belgesi” imzalanıp mühürlenerek verilecektir. (EK:1) 

BAŞVURU AİDATI 
* Büyükşehir Belediye Başkan aday başvuruları İl Başkanlığı Hesabına,
* İlçe Başkan Aday başvuruları İlçe Başkanlığı hesabına yatırılacaktır.

b- Belediye Meclis Üyesi Adaylıkları

* İlçe Belediye Meclis Üyesi aday başvuruları, İlçe Başkanlığı hesabına,

BAŞVURU ŞARTLARI 

Genel şartlar: Mahalli idareler seçimlerinde adaylık başvurusunda bulunacak adayların adaylık için Kanunla öngörülen şart ve nitelikleri taşıması zorunludur. Adaylık başvurusunda bulunan kimsenin partimiz üyesi olması zorunlu değildir. 
    
Aday Olamayacaklar 

•    Kanuni şartları taşımayanlar 
•    AK PARTİ Tüzüğüne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile Partimizden ihraç edilenler,
•    Tüzüğün 58.maddesine göre ihraç kararı gerektiren bir fiil nedeniyle işten el çektirilenler, 
•    Partimiz Milletvekilinin birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımları milletvekilinin seçim çevresinden, İl ve İlçe Başkanlarının birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımları ise il veya ilçe başkanının görev yaptığı il veya ilçeden aday olamazlar. 

ADAYLIK İÇİN İSTİFASI GEREKENLER 

8. ADAYLIK İÇİN İSTİFASI GEREKENLER 
1) Aday olmak isteyen; 

a) Hâkimler ve savcılar, 

b) Yüksek yargı organları mensupları, 
c) Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, 

d) Yükseköğretim Kurulu üyeleri, 

e) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, 
f) Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, 
g) Subaylar ile astsubaylar, 
h) Siyasi Partilerin İl ve İlçe Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, 
i) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar 2839 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmak zorundadır. 

2) Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacaklar da, en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar vermeleri gerekmektedir. 

3) Kadın ve Gençlik Kollarında görev yapan Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Belediye Başkanlıklarına adaylık müracaatında bulunacaklar istifa etmek zorundadır. Meclis Üyeliği (Belediye ve il Genel) için aday müracaatında bulunacak olanların istifa etmesi zorunlu değildir. 

Tüm seçim çevrelerinde, Parti adaylarının tespiti ve sıralamasında Merkez Yoklaması usulü uygulanacaktır.

ADAY Adaylığı Başvuruları 

Belediye Başkanlıkları için:
Başlangıç: 05.KASIM 2018 (BUGÜN) 
Bitiş: 12.11.2018 

Belediye Meclisi Üyelikleri için:

Başlangıç: 05.KASIM 2018 Bitiş: 03.12.2018 

(Başvurular, hafta sonları da kabul edileceğinden teşkilat binaları açık ve müracaat almaya hazır tutulacaktır)
Başvuru yeri: Aday adaylığı başvuruları aşağıda belirtilen parti teşkilat kademelerine yapılacaktır.
    
Partimizin 02.11.2018 tarihinde yapılan MKYK Toplantısında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır: 
1-Partimiz bütün seçim çevrelerinde seçime katılacaktır. 
2- Bütün seçim çevrelerinde Partimiz adaylarının tespiti ve sıralamasında “Merkez Yoklaması” usulü uygulanacaktır.
3- Adaylık başvuruları;
a- Belediye Başkanlıkları için 05.11.2018 ile 12.11.2018 tarihleri arasında
b- Belediye Meclisi Üyelikleri için 05.11.2018 ile 03.12.2018 tarihleri arasında alınacaktır.
4- Adaylık başvuruları;
a- Büyükşehir Belediye Başkanlıkları için Genel Merkeze veya Genel Merkeze iletilmek üzere İl Başkanlıklarına
b- İlçe Belediye Başkanlıkları için İl Başkanlıklarına veya İl Başkanlıklarına iletilmek üzere İlçe Başkanlıklarına
c- Belediye Meclisi Üyelikleri için İlçe Başkanlıklarına bizzat yazılı olarak yapılacaktır.

5- Aday adaylarından 
* Büyükşehir Belediye Başkanı aday adaylarından 10.000 TL (On Bin Türk Lirası)
* Nüfusu 200.000 (İki Yüz Bin)’den fazla olan İlçe Belediye Başkanı aday adaylarından 3.000TL (Üç Bin Türk Lirası)
* Nüfusu 50.000 (Elli Bin)’den 200.000 (İki Yüz Bin)’e kadar olan ilçelerde ilçe Belediye Başkanı aday adaylarından 2.500 TL (İki Bin Beş Yüz Türk Lirası)
* Nüfusu 50.000 (Elli Bin) ve daha az olan İlçe Belediye Başkanı aday adaylarından 1.500 TL (Bin Beş Yüz Türk Lirası)
* Büyükşehirlerdeki Belediye Meclisi üyesi aday adaylarından 1.000 TL (Bin TürkLirası)
AİDATLARLA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR 

•    ADAY ADAYLARINDAN BAŞVURU AİDATLARI DIŞINDA HERHANGİ BİR BEDEL TALEP EDİLMEYECEKTİR. 
•     KADIN ADAY ADAYLARI İÇİN BAŞVURU AİDATLARI BELİRLENEN MİKTARIN 1/2 ORANINDA UYGULANACAKTIR. 
•    ENGELLİ ADAY ADAYLARI İÇİN BAŞVURU AİDATLARI BELİRLENEN MİKTARIN 1/4 ORANINDA UYGULANACAKTIR. 
7- 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin bütün iş ve işlemlerle ilgili olarak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na ait tüm yetkiler Merkez Yürütme Kurulu’na devredilmiştir.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIKLARI: 
a-    Büyükşehir Belediye Başkan aday başvuruları bizzat yazılı olarak Genel Merkez veya Genel Merkeze iletilmek üzere İl Başkanlıklarına,
b-    İlçe Başkan aday başvuruları bizzat yazılı olarak İl Başkanlıklarına veya İl Başkanlıklarına iletilmek üzere İlçe Başkanlıklarına yapılacaktır.

BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ ADAYLIKLARI: 

Belediye Meclisi Üyelikleri aday başvuruları bizzat yazılı olarak İlçe Başkanlıklarına yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ 

1- Adaylık Başvuruları, aksecim.akparti.org.tr adresinde bulunan ilgili seçim türüne ait formların, E-BAŞVURU yöntemiyle doldurularak istenilen eklerle birlikte sisteme aktarılmak suretiyle adaylık ön başvurusu gerçekleştirilecektir.

Başvurunun kesinleşmesi için adaylar, bizzat ilgili teşkilat birimine giderek sistemde doldurduğu formun çıktısını imzalayacaktır. Aksi halde başvurular işleme konulmayacaktır. Adaylık başvurusunu aksecim.akparti.org.tr adresinde bulunan E-BAŞVURU yöntemiyle yapamayanlar, ilgili Teşkilat birimine giderek bizzat başvuru işlemlerini yaptırabileceklerdir.

2-    Başvuru formları, ilgili Teşkilat Kademesince “Gelen Evrak” kayıt defterine tarih ve sıra numarası verilmek suretiyle kaydedilecek ve aday başvurusunu yapana başvurunun alındığına dair tarih ve sıra numarasını gösterir “alındı belgesi” imzalanıp mühürlenerek verilecektir. (EK:1) 

BAŞVURU AİDATI 
* Büyükşehir Belediye Başkan aday başvuruları İl Başkanlığı Hesabına,
* İlçe Başkan Aday başvuruları İlçe Başkanlığı hesabına yatırılacaktır.

b- Belediye Meclis Üyesi Adaylıkları

* İlçe Belediye Meclis Üyesi aday başvuruları, İlçe Başkanlığı hesabına,

BAŞVURU ŞARTLARI 

Genel şartlar: Mahalli idareler seçimlerinde adaylık başvurusunda bulunacak adayların adaylık için Kanunla öngörülen şart ve nitelikleri taşıması zorunludur. Adaylık başvurusunda bulunan kimsenin partimiz üyesi olması zorunlu değildir. 
    
Aday Olamayacaklar 

•    Kanuni şartları taşımayanlar 
•    AK PARTİ Tüzüğüne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile Partimizden ihraç edilenler,
•    Tüzüğün 58.maddesine göre ihraç kararı gerektiren bir fiil nedeniyle işten el çektirilenler, 
•    Partimiz Milletvekilinin birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımları milletvekilinin seçim çevresinden, İl ve İlçe Başkanlarının birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımları ise il veya ilçe başkanının görev yaptığı il veya ilçeden aday olamazlar. 

ADAYLIK İÇİN İSTİFASI GEREKENLER 

8. ADAYLIK İÇİN İSTİFASI GEREKENLER 
1) Aday olmak isteyen; 

a) Hâkimler ve savcılar, 

b) Yüksek yargı organları mensupları, 
c) Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, 

d) Yükseköğretim Kurulu üyeleri, 

e) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, 
f) Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, 
g) Subaylar ile astsubaylar, 
h) Siyasi Partilerin İl ve İlçe Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, 
i) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar 2839 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmak zorundadır. 

2) Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacaklar da, en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar vermeleri gerekmektedir. 

3) Kadın ve Gençlik Kollarında görev yapan Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Belediye Başkanlıklarına adaylık müracaatında bulunacaklar istifa etmek zorundadır. Meclis Üyeliği (Belediye ve il Genel) için aday müracaatında bulunacak olanların istifa etmesi zorunlu değildir. 

Tüm seçim çevrelerinde, Parti adaylarının tespiti ve sıralamasında Merkez Yoklaması usulü uygulanacaktır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.